เล่น Blackjack ออนไลน์ด้วยเงินจริง: เล่นแบล็คแจ็คออนไลน์สำหรับเงินจริงที่คาสิโนออนไลน์ชั้นนำ

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Blackjack is the most popular table game for Australian players and players the world over. The goal of the game is to beat the dealer and reach as close to 21 as possible, without going over this number. Even though the game has high odds and is relatively easy to play, it is worth your while learning the rules of the game and winning strategies so you have the highest chance of winning, especially if you are playing for real money.

 We provide you with information on how to do this and much more below, so read on.

 Below is a list of the best real money casinos for you to play online blackjack at. Our team of experts have chosen the safest and most secure?blackjack casinos for your enjoyment and ease of mind.

 CASINO NAME

 USER RATING

 WELCOME BONUS

 Ozwin Casino Logo

 Ozwin Casino

 400% Up To

 $4000

 + 100 Free Spins

 CLAIM

 Fair Go Casino Logo

 Fair Go

 300% up to

 $3000

 + 100 Free Spins

 CLAIM

 Pokie Place Casino Logo

 Pokie Place Casino

 25 Free Spins

 CLAIM

 Raging Bull Casino Logo

 Raging Bull

 350%

 Match Bonus

 + 35 free spins

 CLAIM

 Uptown Pokies Casino Logo

 Uptown Pokies

 Enjoy Up To

 $8,888

 +350 Free Spins

 CLAIM

 Kings Chance Casino Logo

 Kings Chance Casino

 $10,000

 + 120 Free Spins

 CLAIM

 Planet 7 OZ Casino Logo

 Planet 7 OZ

 $4000

 +55 Free Spins

 CLAIM

 Wild Card City Casino Logo

 Wild Card City Casino

 100% Up To

 $5000

 + 75 Free Spins

 CLAIM

 Golden Reels Casino Logo

 Golden Reels Casino

 100% up to

 $2000

 + 200 Free Spins

 CLAIM

 PlayAmo Casino Logo

 PlayAmo

 Up To

 $1500

 150 Free Spins

 CLAIM

 See All Casinos

 1

 Ozwin Casino Logo

 113+ User Ratings

 Expert Review ?

 400% Up To

 $4000

 + 100 Free Spins

 Claim Bonus go to Ozwin Casino

 ozwincasino.com/Play

 2

 Fair Go Casino Logo

 122+ User Ratings

 Expert Review ?

 300% up to

 $3000

 + 100 Free Spins

 Claim Bonus go to Fair Go

 fairgocasino.com/Play

 3

 Pokie Place Casino Logo

 131+ User Ratings

 Expert Review ?

 25 Free Spins

 Claim Bonus go to Pokie Place Casino

 pokieplace.com/Play

 4

 Raging Bull Casino Logo

 150+ User Ratings

 Expert Review ?

 350%

 Match Bonus

 + 35 free spins

 Claim Bonus go to Raging Bull

 ragingbullcasino.com/Play

 5

 Uptown Pokies Casino Logo

 141+ User Ratings

 Expert Review ?

 Enjoy Up To

 $8,888

 +350 Free Spins

 Claim Bonus go to Uptown Pokies

 uptownpokies.com/Play

 6

 Kings Chance Casino Logo

 142+ User Ratings

 Expert Review ?

 $10,000

 + 120 Free Spins

 Claim Bonus go to Kings Chance Casino

 kingschance.com/Play

 7

 Planet 7 OZ Casino Logo

 97+ User Ratings

 Expert Review ?

 $4000

 +55 Free Spins

 Claim Bonus go to Planet 7 OZ

 planet7oz.com/Play

 8

 Wild Card City Casino Logo

 143+ User Ratings

 Expert Review ?

 100% Up To

 $5000

 + 75 Free Spins

 Claim Bonus go to Wild Card City Casino

 wildcardcity.com/Play

 9

 Golden Reels Casino Logo

 112+ User Ratings

 Expert Review ?

 100% up to

 $2000

 + 200 Free Spins

 Claim Bonus go to Golden Reels Casino

 goldenreels.com/Play

 10

 PlayAmo Casino Logo

 112+ User Ratings

 Expert Review ?

 Up To

 $1500

 150 Free Spins

 Claim Bonus go to PlayAmo

 playamo.com/Play

 See All Casinos

 The criteria our experts use to choose the best online blackjack casinos include the following:

 We make sure that the casinos we recommend are safe for you to play. We only recommend casinos that are licensed and regulated.

 While all online casinos offer blackjack games the number of games and the variants or types of games can vary greatly from one casino to another. The casinos on our site have different variations of blackjack games. Many also provide live blackjack games from top live dealer software providers.

 Often, the bonuses offered at real money casinos are valid for real money pokies games only. We check the bonuses given so that we include casinos that offer table game and blackjack bonuses for new and existing players.?

 One of the best parts of playing online blackjack is that it has a higher return to player percentage compared to its land-based counterparts. It also has a lower house edge thus allowing you a better chance of winning Blackjack games when you play online. Lastly, playing blackjack games online is pretty convenient and easy, considering you can play on your mobile phone and choose to play anytime and anywhere you like!

 If you decide to play online blackjack at an?online casino, instead of dropping by the local casino just to do so, there are several advantages you can enjoy. Especially when it comes to a real money game, these advantages are just too good to ignore. They are the following:online blackjack real money

 1. More Variations Available

 Online casinos offer more blackjack variations to choose from compared to their land-based counterparts. The wider range of betting options, alternative rules, side bets, and any other features all make for an even wider game experience. This alone makes online blackjack attractive to a lot of players since they all need variants of the game with the lowest house edge possible.

 2. Convenience

 Perhaps the biggest advantage of playing online blackjack for real money is its convenience. When you decide to gamble online, you only need to login to your PC or mobile device and you can then start playing. There’s no need to worry about going to a local casino. In fact, you can play anytime and anywhere you want as long as you can access the internet! While some people prefer the air of excitement that physical casinos offer, nothing beats betting on your favourite online blackjack game?while you’re on your PJs and slippers.

 3. Play at Your Own Pace

 With online blackjack, you get the opportunity to play at your own pace. Especially if you’re a beginner, playing in a land-based casino could be intimidating, which might remove the fun and excitement you are supposed to have. In an online setting however, you can play online blackjack real money games at your own pace. There’s no time to rush as you plot out your own winning strategy and plan the next move you make. There’s no noise and distraction you can normally experience in a physical casino, thus making online blackjack the optimal gambling experience.?

 4. Better House Edge

 You might not be aware of it yet, but the house edge in online gambling is a lot better as long as you know where to look. Due to the number of blackjack variants available online, it is easy to come across a blackjack game that offers the lowest house edge possible. Through this, you can have higher chances of winning compared to playing real money blackjack in a physical casino.

 5. Lucrative Bonuses

 One of the biggest differences when playing real money blackjack between online land-based casinos is that you are offered tons of casino bonuses when you sign up at an online casino. These bonuses could be in the form of no deposit bonuses or welcome bonuses, and they provide you with extra money in your account for playing an online blackjack real money game. Keep play blackjack online for real money in mind, however, that they often have wagering requirements that you should comply with before you can withdraw your winnings. Make sure you read?the casino’s fine print.

 Blackjack is undeniably the most popular table game in any casino, and it’s safe to refer to it as the king of the card table.?The game relies on both skill and luck, and once you learn the rules of online casino Blackjack games, ?you will be able to enjoy massive real money profits.

 We have created an in-depth blackjack guide for beginners that will show you exactly how to play blackjack, including game rules and moves.

 While some casino games are ruled by luck, blackjack definitely has an element of skill and strategy. Once you have conquered the basics, move on to our online blackjack strategies guide for a comprehensive play blackjack online for real money breakdown of blackjack strategies and tips that will surely help you improve your game so you can win real money.

 Most variations of blackjack tend to make changes in the payout and provide?special?casino bonus?bets to their players. Some changes such as the payouts, number of decks used, and different gaming options are also present. However, the same basic rules of a traditional blackjack game still apply. Due to the number of blackjack variants, you should make sure to understand the rules first before you play blackjack games. Here are the different blackjack variants you can choose from:online blackjack

 1. Classic Blackjack

 Basically the most popular and widely played variation, classic blackjack is played with one up to eight decks. You are dealt 2 cards as well as the dealer, one card of which is face-up for the dealer. It is referred to as the hole card. If your total card value is 21, you automatically win. If you go beyond that, you will “bust”, causing you to lose the round. However, if you don’t have 21, you’ll still win as long as your hand has a higher value than that of the dealer’s.

 2. Europe Blackjack

 The European Blackjack version is played using 2 decks of cards. The cards which are dealt to you will be in face-up position, while those of the dealer will only have one face-up card. His hole card, which is the one faced down, won’t be dealt unless you make a decision on how you play your cards. You can choose to hit, split, stand, or double. You can also double down for a hand with a total value of 9, 10, or 11.

 3. Spanish 21

 Spanish 21 is a blackjack variation played using six or eight decks of cards. In this variant, all 10 value cards are removed which leaves only 48 cards to start the game. This basically increases the house edge. The dealer will have a chance to peek at his hole card and wins if he manages to get a Blackjack or 21. If you’re lucky enough to get a Blackjack, it could result in a tie.

 4. Progressive Blackjack

 This works just like the regular blackjack game, except that you are given a shot at winning a progressive jackpot. You will have to place an additional $1 bet, however, in order to have a chance at winning the jackpot. The same basic rules apply, except that there are slight variations in terms of splitting, hitting, standing, or doubling the cards.

 play 21 online blackjack5. Pontoon

 This blackjack variant comes with a fun twist to the traditional game. In this variant, the standard terms Hit, Stand, and Blackjack and replaced with Pontoon, Twist, and Stick respectively. It is played using the same rules as Spanish 21 – with all the 10 value cards removed.

 6. Blackjack Switch

 As the name suggests, Blackjack Switch allows you to switch between two pair of cards. In the start of the game, you will be dealt two hands of cards with all cards face up. You have the option of switching your hand in order to improve your total hand value. The payout is 1:1 instead of the usual 3:2.?

 Start playing online blackjack using real money at the best new casinos online!

 ?

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน