แบล็คแจ็คออฟไลน์: แบล็คแจ็ค \u0026 # 8211;ฟรี \u0026 # 038;ออฟไลน์

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

  With Blackjack you now have the famous gambling game always with you – for free and offline. Play Blackjack like a pro without having to bet real money. Adapt the rules to your favorite casino, train your skills and become a blackjack pro yourself!

  鈥?Play Blackjack without the use of real money

  鈥?Fully usable offline

  鈥?Blackjack rules fully customizable, play like in your favorite casino

blackjack offline

  鈥?Integrated card counters (Hi-Lo, Red Seven, Knock Out, Omega II) so you can verify your counted values

  鈥?Free and offline

  鈥?Optimized for Smartphone and Tablet

  Are you missing certain rules or card counting methods? Email us at blackjack@fassor.com and we’ll take a look!

  NOTE: This Blackjack includes advertisements to allow offering this game for free. The app itself can be used offline / without an internet connection!

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน