แบล็คแจ็คเสมือนจริง: Blackjack วิดีโออิเล็กทรอนิกส์ | เกมหรูหราของ Interblock

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

  Lucky Lucky Side Bet

  Available for virtual blackjackDiamond

  Lucky Lucky is a side bet that adds an exciting twist to the players existing blackjack game. Winning the side bet is based on a combination of the player’s first two cards and the dealer’s up card to form a three card hand of 6-7-8, 7-7-7 (suited or unsuited), or a three card total of 19, 20, or 21 (suited or unsuited). Betting on the Lucky Lucky side bet is only allowed if it is accompanied by a bet on the main game.

  Features:

  A variety of payables virtual blackjack available

  8 Payout Levels offer players multiple opportunities to win

  Does not affect basic blackjack strategy

  Available for Single and Multi-hand Blackjack

  virtual blackjack Lucky Lucky Logo

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน