House of Blackjack: Blackjack 21: House of Blackjack

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 1.7.8

 August 27, 2021

 - Enjoy Multi Table Tournament!

 - Various new contents are added.

 1.7.7

 July 2, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.7.5

 June 14, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.7.3

 May 25, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.7.2

 May 13, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.7.1

 May 12, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.7.0

 April 28, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.6.5

 March 9, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.6.4

 March 5, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.6.3

 January 27, 2021

 - Minor Bugs fixed

 - Service improvement

 - Come enjoy House of Blackjack!!

 1.6.2

 January 11, 2021

 - New version for House of Blackjack UPDATED!

 - Come Enjoy our contents!

 1.6.1

 December 3, 2020

 - New Contents UPDATED!

 - Minor bugs fixed.

 1.5.43

 October 14, 2020

 - Card Collection Season 6 is READY for you!

 - Come join us!

 1.5.42

 September 4, 2020

 - Service improvement

 - Minor bugs fixed.

 1.5.41

 August 18, 2020

 - Service Updated: New Card Collection Season OPEN!

 - Minor bugs fixed.

 1.5.39

 August 7, 2020

 - Service improvement: Check out the new SLOTS!

 - Minor bugs fixed.

 1.5.38

 June 29, 2020

 [NEW FEATURES]

 - VIDEO POKER!

 - Enjoy a new type of fun with VIDEO POKER, only available in House of Blackjack!

 1.5.36

 June 17, 2020

 [LATEST UPDATES]

 - Card Counting Upgraded! : With the upgraded Card Counting features, win the dealer in the upgraded privated tables!

 - With upgraded Card Counting, enjoy the Dealer’s History feature, and the illustrious 18 table!

 1.5.35

 May 29, 2020

 DON’T MISS THE NEW UPDATES!

 - Card Collection Season 4 : are open!

 - Check out the LATEST Slots, HOT IN VEGAS RIGHT NOW!

 1.5.34

 May 25, 2020

 [Update] SLOTS added!

 - Events with HUGE REWARDS! SNAKES AND LADDERS is in full swing!

 - Popular slots, which you can see in actual VEGAS casinos, are joining House of Blackjack!

 - Try the HOTTEST 5 slots with your phone, RIGHT NOW!

 - Bug Fixed

 1.5.32

 May 15, 2020

 [Update] SLOTS added!

 - Events with HUGE REWARDS! SNAKES AND LADDERS is in full swing!

 - Popular slots, which you can see in actual VEGAS casinos, are joining House of Blackjack!

 - Try the HOTTEST 5 slots with your phone, RIGHT NOW!

 1.5.31

 May 12, 2020

 [Update] SLOTS added!

 - Events with HUGE REWARDS! SNAKES AND LADDERS is in full swing!

 - Popular slots, which you can see in actual VEGAS casinos, are joining House of Blackjack!

 - Try the HOTTEST 5 slots with your phone, RIGHT NOW!

 1.5.30

 April 8, 2020

 [Update] SLOTS added!

 - Popular slots, which you can see in actual VEGAS casinos, are joining House of Blackjack!

 - Try the HOTTEST 5 slots with your phone, RIGHT NOW!

 1.5.29

 February 27, 2020

 House of Blackjack’s 2nd Anniversary – [CARD COLLECTION SEASON 3] Update!

 - Collect the dealers of House of Blackjack, and much more!

 - Collect ALL the cards, and GET YOUR REWARDS!

 - Minor bugs fixed.

 1.5.28

 February 18, 2020

 House of Blackjack’s 2nd Anniversary – [CARD COLLECTION SEASON 3] Update! (2/24~ )

 - Collect the dealers of House of Blackjack, and much more!

 - Collect ALL the cards, and GET YOUR REWARDS!

 1.5.27

 December 18, 2019

 Happy Holidays, and we are back with UPDATES that will upgrade your PLAY!

 - PRIVATE TABLE is open! Enjoy your 1:1 blackjack against the dealer!

 - Share your fun experience and receive Rewards!

 1.5.26

 December 14, 2019

 Happy Holidays, and we are back with UPDATES that will upgrade your PLAY!

 - PRIVATE TABLE is open! Enjoy your 1:1 blackjack against the dealer!

 - Share your fun experience and receive Rewards!

 1.5.25

 November 26,house of blackjack 2019

 DON’T MISS THE NEW UPDATES!

 -We improved the interface of Card Levels you can receive after purchasing Chips

 -Lobby Designs and Emoji Updates are ready for Holiday Vibes! (applied at Dec. 2nd 0AM PST)

 1.5.24

 October 30, 2019

 Check the latest [GAME of STARS] SPIN OF LUCK Update!

 - Play SPIN OF LUCK and win TONS of REWARDS!

 - Try and get BONUS REWARDS, like Tournament Tickets, Card Counting items, FREE CHIPS, and much more!

 1

 September 23, 2021

 1.5.18

 July 22, 2019

 Check these LATEST UPDATES!

 - LUCKY SUITS Side-bet Added!

 Grab your lucky chance by combining your hand and the dealer’s hand!

 - minor bug fixed

 1

 September 23, 2021

 1.5.16

 July 17, 2019

 Check these LATEST UPDATES!

 - LUCKY SUITS Side-bet Added!

 ﹂Grab your lucky chance by combining your hand and the dealer’s hand!

 1

 September 23, 2021

 1.5.15

 June 25, 2019

 The GAME of STAR [Card Collection Season1] UPDATE!

 -Exchange Duplicate Cards from Card Collection with Stars and receive EXTRA Rewards!

 -The more Duplicate Cards you get, the HUGER REWARDS you receive!

 -Various games, such as the Blackjack Scratch will be updated soon!

 1

 September 23, 2021

 1.5.15

 June 25, 2019

 The GAME of STAR [Card Collection Season1] UPDATE!

 -Exchange Duplicate Cards from Card Collection with Stars and receive EXTRA Rewards!

 -The more Duplicate Cards you get, the HUGER REWARDS you receive!

 -Various games, such as the Blackjack Scratch will be updated soon!

 1

 September 23, 2021

 1.5.15

 June 25, 2019

 The GAME of STAR [Card Collection Season1] UPDATE!

 -Exchange Duplicate Cards from Card Collection with Stars and receive EXTRA Rewards!

 -The more Duplicate Cards you get, the HUGER REWARDS you receive!

 -Various games, such as the Blackjack Scratch will be updated soon!

 1.5.14

 June 17, 2019

 The GAME of STAR [Card Collection Season1] UPDATE!

 -Exchange Duplicate Cards from Card Collection with Stars and receive EXTRA Rewards!

 -The more Duplicate Cards you get, the HUGER REWARDS you receive!

 -Various games, such as the Blackjack Scratch will be updated soon!

 1.5.13

 June 5, 2019

 Check the latest [Card Collection Season 1] UPDATE!

 - Your chance to collect cards and receive HUGE REWARDS, [Card Collection Season1]!

 ﹂Play the game, and collect beautiful cards!

 ﹂Complete the card set and receive an ever HUGER REWARD!

 ﹂Collect all the cards of Season 1, and wait for REWARDS to POUR DOWN!

 ﹂Card Collections will be constantly updated, so stay tuned!

 1.5.12

 May 17, 2019

 Check the latest [Card Collection Season 1] UPDATE!

 - Your chance to collect cards and receive HUGE REWARDS, [Card Collection Season1]!

 ﹂Play the game, and collect beautiful cards!

 ﹂Complete the card set and receive an ever HUGER REWARD!

 ﹂Collect all the cards of Season 1, and wait for REWARDS to POUR DOWN!

 ﹂Card Collections will be constantly updated, so stay tuned!

 1

 September 23, 2021

 1.5.12

 May 17, 2019

 Check the latest [Card Collection Season 1] UPDATE!

 - Your chance to collect cards and receive HUGE REWARDS, [Card Collection Season1]!

 ﹂Play the game, and collect beautiful cards!

 ﹂Complete the card set and receive an ever HUGER REWARD!

 ﹂Collect all the cards of Season 1, and wait for REWARDS to POUR DOWN!

 ﹂Card Collections will be constantly updated, so stay tuned!

 1.5.11

 April 1, 2019

 Meet the LATEST UPDATES!

 - STAMP CARD: Complete the Stamp Card, and Get your Bonus Rewards!

 1.5.10

 March 20, 2019

 DOUBLE LUCK Table Added!

 Check out the NEW TABLE with TWICE the FUN!

 - DOUBLE LUCK added : Enjoy two Side-bets in one table.

 1.5.9

 January 28, 2019

 Check out the FIRST UPDATE of 2019!

 - KNOCKOUT TOURNAMENT Tickets – in-game convenience improvements

 1.5.8

 January 11, 2019

 Check out the FIRST UPDATE of 2019!

 - KNOCKOUT TOURNAMENT Tickets – in-game convenience improvements

 1.5.7

 December 13, 2018

 Check these LATEST UPDATES and have Extra Fun!

 - Pop-up Exclusive Promos during game play

 1.5.6

 November 27, 2018

 - Minor bug fixes

 1.5.5

 November 7, 2018

 Meet the LATEST UPDATES!

 - More TIME BONUS Benefits

 ﹂EXTRA BONUS per League

 ﹂Free LUCKY WHEEL Chance!

 - MEGA WHEEL Added – Betting conveniency improvements & Connection to Google Play Achievements

 1.5.4

 October 24, 2018

 Meet the LATEST UPDATES!

 - More TIME BONUS Benefits

 ﹂EXTRA BONUS per League

 ﹂Free LUCKY WHEEL Chance!

 - MEGA WHEEL Added – Betting conveniency improvements & Connection to Google Play Achievements

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน