สองเท่าในแบล็คแจ็ค: สองเท่าในแบล็คแจ็ค \u0026 # 038;เมื่อใดที่จะใช้มัน!

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 To double down in blackjack is one of the most popular options available to blackjack players. Very few aspects of blackjack provide the thrill of doubling down your original wager and winning a nice profit. Even beginning players know what a double down is and they eagerly await those hands which qualify.

 Just like so many other player options in blackjack, the double down can be very profitable when used correctly. Unfortunately, many players do not understand the strategy of doubling successfully.

 A double down in blackjack is when you double your original wager after receiving your first two cards. Once the cards have been dealt, you will be given the option to double down if the rules permit. If you win this double down bet you will collect double your original wager.

 The rules of doubling doubling in blackjack down can vary from casino to casino. It is always best for you to know the house rules regarding a double down before you sit down to play blackjack.

 Today, in most casinos, a player is allowed to double down on any two original cards. You can even double down a blackjack in some casinos. This rule applies whether you are playing blackjack live or playing online. A few casinos still restrict doubling down to a hard total of 9, 10, or 11. In these establishments, you can only double down if your first two cards doubling in blackjack total these amounts.

 You are also permitted to double down after splitting a pair in most casinos. Once again, a very few casinos do not permit doubling down after splitting so be sure to check the house rules.

 After you decide to double down and place your additional wager, you will receive one card which is placed across the two original cards you were dealt. You are not permitted to act further on this hand. The total you have with the additional card is the total you must play. You cannot hit your hand after a double down. You must stand.

 Most casinos allow you to “double for less.” This means that your double down wager is less than half of your original bet.

 Best Blackjack Casino OfferBest Blackjack Casino Offer

  Click to Visit My Favorite Casino

 In order to signify that you wish to double down your hand, place an additional amount of chips equal to or less than your original wager beside the original wager on the blackjack table. This is the universally accepted method of doubling down. The dealer will recognize that you wish to double down and will deal you an additional card.

 One important thing to remember: if you are doubling down a pair be sure to speak the words “double down,” or “double” as you place your bet. The reason for this is so that the dealer does not mistake your double down for a desire to split the pair. The actions for doubling down and splitting are exactly the same, so always tell the dealer you are doubling down when you have a pair.

 If you are playing online blackjack, just click the button which says DOUBLE DOWN and your bet will be automatically placed.

 The long-held belief among casual blackjack players is that you always double down a total of 11. Why is this? There is a good chance you will receive a 10 for a total of 21. Many professionals as well as beginners always double down an 11, but is this always the right play?

 It usually is the right play, but those who know how to count cards understand that there is never an always when it comes to blackjack. Card counters use the count to dictate whether or not they should double down, even on a total of 11.

 If the deck has a very negative count, doubling down on any total can end in disaster. When the deck is negative, there are more low cards in the deck. This means that the additional card you receive on your 11 could be a 4, 5, or 6. If the dealer is showing a 10, this is big trouble for you. On the other hand, when the count is very positive a successful player will double down a wide range of hands because he knows that there are more tens in the deck. This gives him a chance to make that 21 out of an 11, or a 20 out of a ten.

 The bottom line on doubling down strategy is this. If you are a card counter, always allow the count to dictate whether or not you will double down according to the basic strategy you choose to employ. If you are a beginner, with no card counting experience, here are a few basic double down rules which will serve you well:

 Always double down a hard total of 11.Double down a hard total of 10 against the dealer’s 4, 5, or 6.Double down a hard total of 9 against the dealer’s 5 or 6.

 Stick with these basic double down rules until you learn how to count cards. Once you learn how to count, you will find that more double down opportunities will come your way.

 Here are some more related pages to check:

 1Find out more about Hit or Stand in blackjack2Read more about insurance in blackjack here.3Click here to read more about Surrender in blackjack.4Find out more about splitting Aces and Eights5Understanding Hard Hands & Soft Hands in Blackjack6Blackjack Side Bets

 TweetPin1Share23 Shares

 Search

 Play Blackjack Online

 

  Visit Lucky Red

  Lucky Red Casino Review

 ? Why use Bitcoin at Casino?

 

  Visit High Country

  High Country Review

  Get 500 % Welcome Bonus

 ? Bitcoin Deposits

 

  Visit Casino MAX

  Casino MAX Review

 ? Bitcoin Casino FAQ

 Jackpot CityJackpot City

 ? USA Players Not Welcome

 Visit JackpotCity Now

  JackpotCity Review

 Have a Laugh

 

 See more Blackjack Jokes!, while you enjoy a?Blackjack Pizza?

 Blackjack books AmazonBlackjack books Amazon

 We have a list of the Best Blackjack books that you may find interesting. You can support the site by buying our beginners ebook today for only $3.99. Click here

 New Posts

 Casino player’s cards

 Free Blackjack Practice

 Dana White Blackjack Win

 Learn Blackjack in Less Than Four Minutes

 Michael Jordan’s Reversal Of Fortune In Blackjack

 New Pages

 California Blackjack

 Strip Blackjack

 How to Win at Blackjack

 Zone Online Casino

 rdr2 Blackjack

 21 Burn Blackjack

 European Blackjack Redeal

 Blackjack Apprenticeship

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน