แจ็ค Super Black: Rio Rollins Tachibana

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 リオ?ロリンズ?タチバナ (Rio Rorinzu Tachibana)

 <img loading="lazy" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/77/DOAP_Render_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/165?cb=20100208102601" srcset="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/77/DOAP_Render_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/165?cb=20100208102601 1x, https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/77/DOAP_Render_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/330?cb=20100208102601 2x" class="pi-image-thumbnail" alt="" width="165" height="480"

 data-image-key=”DOAP_Render_Rio.jpg” data-image-name=”DOAP Render Rio.jpg”/>

 Rio in Dead or Alive Paradise

 Rio Rollins Tachibana

 Let Her Deal You a Winning Hand!

 The Goddess of Victory (Rio: Rainbow Gate)

 Super Black Jack (2003)

 Dead or Alive Paradise (2010)

 United States of super black jack America

 USFlag.png American

 October 11

 21

 Alive

 Type B

 Good

 Human

 Female (Female.png)

 164 cm (5′ 5″)

 B91 W58 H88 cm (B36″ W23″ H35″)

 Dark green

 Light red

 Casino dealer

 New Zack Island’s casino hostess (DOAP only)

 Howard Resort casino (Rio: Rainbow Gate)

 Pinball and flower arranging

 Ginger cookies and ginger ale

 Hot pink

 Libra (23 September – 23 October)

 Opal

 Ray (father)

 Risa Rollins super black jack (mother)

 Rina Goltschmidt Tachibana (paternal half-sister)

 Marina Inoue

 Ali Hillis

 ”Hiya! I’m Rio! I’m the blackjack dealer in the casino. It’s a lot of fun! You should drop by”

 —Rio in Dead or Alive Paradise

 Rio Rollins Tachibana is the main character and the official mascot character of Tecmo’s Super Black Jack gambling game series. She made her first debut outside of Japan in the Dead or Alive Xtreme spin-off, Dead or Alive Paradise.

 In Paradise, the player can partake in poker and blackjack in the casino during the evening, both in which Rio acts as the table dealer. She also appears as a character to interact with in areas outside the casino.

 Rio can be unlocked as a playable character by receiving Zack’s “challenge item” in the hotel, visiting the casino to play blackjack against Rio, and winning with one blackjack hand.

 1 Story

 1.1 Dead or Alive Paradise

 2 Character

 2.1 Appearance

 2.2 Personality

 2.3 Etymology

 3 Gameplay

 4 Appearances

 4.1 Dead or Alive series

 4.2 Non-Dead or Alive appearances

 4.2.1 Super Black Jack

 4.2.2 Rio Sound Hustle

 4.2.3 Rio Super Carnival

 4.2.4 Rio BlackJack

 4.2.5 Rio: Rainbow Gate!

 4.2.6 Warriors All-Stars

 5 Gallery

 6 Trivia

 7 External links

 8 Navigation boxes

 Rio is one of the most popular casino dealers working at the Howard Resort, a world-famous entertainment-resort hotel where the rich and famous gather from around the world to gamble and to be entertained.

 

 Rio in Dead or Alive Paradise

 For the two-week vacation, Zack hired Rio to be his casino hostess at New Zack Island. During that fortnight, Rio spent her time on the island either working for Zack as the casino’s hostess and only dealer during the evenings, dealing cards at the poker and blackjack tables. She used her leisure time during the day to relax or to play beach games on the island’s shores with the other vacationers, until the vacation finished. Afterwards, she returned to the Howard Resort to continue with her regular work.

 

 Rio in the Blackjack swimsuit.

 See also: Rio’s costumes

 Rio is at average height for her age, and has one of the biggest bust sizes in Dead or Alive Paradise, falling 4cm behind Tina Armstrong. She has a healthy complexion, with soft facial features and a heart-shaped face. Her hair is pinkish-red in Paradise (normally pink in the Super Black Jack series) and styled in a shoulder-long cut with a front fringe. Her eyes are a vivid green, and are always wide and awake.

 She is normally seen wearing a revealing casino outfit: a white, v-collar shirt, and a black waistjacket with white detailing that both show off her stomach and lots of cleavage, a black mini-skirt, black high-heels, and a black bow-tie collar around her neck.

 An adventurous soul, Rio has been involved in many adventures and constantly finds herself involved in games of chance from poker to Russian Roulette and many others.

 Rio (リオ) is an unisex Spanish name meaning “river”. Its namesake is likely to be the Rio Casino and Hotel in Las Vegas rather than any Spanish origins. It can also be a female Japanese name. Her surname Tachibana (タチバナ) is Japanese, but it is written in katakana to note her American origins. Common Japanese spellings can either mean “standing flower” (立花) or the tachibana orange (橘).

 

 Rio playing volleyball.

 To partner with Rio, the player has to go to the casino and play at least twenty games of Blackjack with Rio, after which Rio will be found wandering the island the next day. To unlock and play as Rio, the player has to challenge Rio to a game of Blackjack and win with a Blackjack hand.

 While there have been no official stats released, Rio has been observed as being similar in technique to Lei Fang, while pretty low on speed, defense and power.

 Dead or Alive Paradise (unlockable, 2010)

 

 Rio in the Super Blackjack series.

 Super Black Jack[]

 Created by Tecmo in collaboration with pachi-slot company Net, Rio is the mascot character of the casino-themed, Japanese gambling series Super Black Jack which started off back in 2003. Since then, she has appeared in many games across most platforms, and is featured in other various merchandise such as posters, soundtracks and figurines.

 Rio Sound Hustle[]

 Rio Sound Hustle is an anime soundtrack featuring Rio with two other girls from the Super Black Jack series. The soundtrack was advertised on the Dead or Alive Paradise Japanese website.

 Rio Super Carnival[]

 Rio Super Carnival is an anime Drama CD featuring Rio with some of the girls from the Super Black Jack series. While it was advertised along with the Rio Sound Hustle soundtrack, the CD also featured a segment about Dead or Alive Paradise.

 Rio BlackJack[]

 Rio also appears in the simple blackjack game, Rio BlackJack for the iPhone and iPod Touch. It is in very similar style in gameplay and appearance to Girls of DOA BlackJack, which features Kasumi as the dealer.

 Rio: Rainbow Gate![]

 Rio has also starred in her own late-night anime series, Rio: Rainbow Gate!, produced by Xebec. The anime aired on Tokyo MX, running for thirteen episodes from January 4, 2011 to March 29, 2011.

 The plot will follow Rio, a popular casino dealer with the ability to bring good luck to gamblers just by walking past them, as she learns that she is a Gate Holder – a dealer who holds one of the 13 legendary cards called “Gates” – and takes part in Gate Battles with other Gate Holders to collect the rest of the Gates, to become the world’s “Most Valuable Casino Dealer”.

 Warriors All-Stars[]

 

 Rio in Warriors All-Stars

 In an alternate world that relies on a miraculous spring to sustain itself. The King who could control the spring’s powers suddenly perished, leaving the world in turmoil. The Queen told her daughter to summon otherworldly heroes to save their land, with Rio being one of them, but the attempted summoning malfunctioned and left them scattered in different areas. Eventually, other members of this royal family are deemed eligible for the throne, dividing all the heroes into three warring factions.

 Promotional renders

 <img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/77/DOAP_Render_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/41?cb=20100208102601" title="DOAP Render Rio.jpg (37 KB)" class="thumbimage" alt="DOAP Render Rio" data-image-name="DOAP Render Rio.jpg" data-image-key="DOAP_Render_Rio.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/77/DOAP_Render_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/41?cb=20100208102601" title="DOAP Render Rio.jpg (37 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="DOAP Render Rio" data-image-name="DOAP Render Rio.jpg" data-image-key="DOAP_Render_Rio.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/77/DOAP_Render_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/41?cb=20100208102601″ />Dead or Alive Paradise

 Promotional images

 <img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/3/3f/Rio_swimsuit_2.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110030" title="Rio swimsuit 2.jpg (39 KB)" class="thumbimage" alt="Rio swimsuit 2" data-image-name="Rio swimsuit 2.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_2.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/3/3f/Rio_swimsuit_2.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110030" title="Rio swimsuit 2.jpg (39 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="Rio swimsuit 2" data-image-name="Rio swimsuit 2.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_2.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/3/3f/Rio_swimsuit_2.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110030″ />Dead or Alive Paradise<img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/75/Rio_swimsuit_4.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20100402110031" title="Rio swimsuit 4.jpg (25 KB)" class="thumbimage" alt="Rio swimsuit 4" data-image-name="Rio swimsuit 4.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_4.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/75/Rio_swimsuit_4.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20100402110031" title="Rio swimsuit 4.jpg (25 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="Rio swimsuit 4" data-image-name="Rio swimsuit 4.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_4.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/7/75/Rio_swimsuit_4.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20100402110031″ />Dead or Alive Paradise<img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/8/8b/DOAP_Rio_Bingo.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20101210090235" title="DOAP Rio Bingo.jpg (22 KB)" class="thumbimage" alt="DOAP Rio Bingo" data-image-name="DOAP Rio Bingo.jpg" data-image-key="DOAP_Rio_Bingo.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/8/8b/DOAP_Rio_Bingo.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20101210090235" title="DOAP Rio Bingo.jpg (22 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="DOAP Rio Bingo" data-image-name="DOAP Rio Bingo.jpg" data-image-key="DOAP_Rio_Bingo.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/8/8b/DOAP_Rio_Bingo.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20101210090235″ />Dead or Alive Paradise<img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/0/02/DOAP_Rio_2.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20100907162826" title="DOAP Rio 2.jpg (26 KB)" class="thumbimage" alt="DOAP Rio 2" data-image-name="DOAP Rio 2.jpg" data-image-key="DOAP_Rio_2.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/0/02/DOAP_Rio_2.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20100907162826" title="DOAP Rio 2.jpg (26 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="DOAP Rio 2" data-image-name="DOAP Rio 2.jpg" data-image-key="DOAP_Rio_2.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/0/02/DOAP_Rio_2.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/120?cb=20100907162826″ />Dead or Alive Paradise<img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/2/2d/DOAP_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100907143921" title="DOAP Rio.jpg (33 KB)" class="thumbimage" alt="DOAP Rio" data-image-name="DOAP Rio.jpg" data-image-key="DOAP_Rio.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/2/2d/DOAP_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100907143921" title="DOAP Rio.jpg (33 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="DOAP Rio" data-image-name="DOAP Rio.jpg" data-image-key="DOAP_Rio.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/2/2d/DOAP_Rio.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100907143921″ />Dead or Alive Paradise<img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/8/82/Rio_swimsuit_3.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110031" title="Rio swimsuit 3.jpg (46 KB)" class="thumbimage" alt="Rio swimsuit 3" data-image-name="Rio swimsuit 3.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_3.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/8/82/Rio_swimsuit_3.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110031" title="Rio swimsuit 3.jpg (46 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="Rio swimsuit 3" data-image-name="Rio swimsuit 3.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_3.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/8/82/Rio_swimsuit_3.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110031″ />Dead or Alive Paradise<img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/b/b6/Rio_swimsuit_1.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110029" title="Rio swimsuit 1.jpg (48 KB)" class="thumbimage" alt="Rio swimsuit 1" data-image-name="Rio swimsuit 1.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_1.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/b/b6/Rio_swimsuit_1.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110029" title="Rio swimsuit 1.jpg (48 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="Rio swimsuit 1" data-image-name="Rio swimsuit 1.jpg" data-image-key="Rio_swimsuit_1.jpg" data-caption="Dead or Alive Paradise” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/b/b6/Rio_swimsuit_1.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/68?cb=20100402110029″ />Dead or Alive Paradise

 Ninja Gaiden series

 <img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/a/a5/NGC_Rio.png/revision/latest/scale-to-width-down/91?cb=20141009142141" title="NGC Rio.png (332 KB)" class="thumbimage" alt="NGC Rio" data-image-name="NGC Rio.png" data-image-key="NGC_Rio.png" data-caption="Ninja Gaiden Clans“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/a/a5/NGC_Rio.png/revision/latest/scale-to-width-down/91?cb=20141009142141" title="NGC Rio.png (332 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="NGC Rio" data-image-name="NGC Rio.png" data-image-key="NGC_Rio.png" data-caption="Ninja Gaiden Clans” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/a/a5/NGC_Rio.png/revision/latest/scale-to-width-down/91?cb=20141009142141″ />Ninja Gaiden Clans

 Miscellaneous

 ImagesVideos

 <img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/c/ca/RioSuperBlackjack.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/34?cb=20100324014123" title="RioSuperBlackjack.jpg (16 KB)" class="thumbimage" alt="RioSuperBlackjack" data-image-name="RioSuperBlackjack.jpg" data-image-key="RioSuperBlackjack.jpg" data-caption="Super BlackJack“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/c/ca/RioSuperBlackjack.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/34?cb=20100324014123" title="RioSuperBlackjack.jpg (16 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="RioSuperBlackjack" data-image-name="RioSuperBlackjack.jpg" data-image-key="RioSuperBlackjack.jpg" data-caption="Super BlackJack” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/c/ca/RioSuperBlackjack.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/34?cb=20100324014123″ />Super BlackJack<img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/1/18/Stars_-_Rio_Tachibana.png/revision/latest/scale-to-width-down/71?cb=20161222152959" title="Stars – Rio Tachibana.png (602 KB)" class="thumbimage" alt="Stars – Rio Tachibana" data-image-name="Stars – Rio Tachibana.png" data-image-key="Stars_-_Rio_Tachibana.png" data-caption="Musou ☆ Stars“><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/1/18/Stars_-_Rio_Tachibana.png/revision/latest/scale-to-width-down/71?cb=20161222152959" title="Stars – Rio Tachibana.png (602 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="Stars – Rio Tachibana" data-image-name="Stars – Rio Tachibana.png" data-image-key="Stars_-_Rio_Tachibana.png" data-caption="Musou ☆ Stars” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/1/18/Stars_-_Rio_Tachibana.png/revision/latest/scale-to-width-down/71?cb=20161222152959″ />Musou ☆ Stars

 <img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/6/67/%E3%80%90%E3%83%AA%E3%82%AA%E7%B7%A8%E3%80%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%80%8E%E7%84%A1%E5%8F%8C%E2%98%86%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F/revision/latest/scale-to-width-down/155?cb=20170204080106" title="【リオ編】アクション紹介『無双☆スターズ』 (32 KB)" class="thumbimage" alt="【リオ編】アクション紹介『無双☆スターズ』" data-video-name="【リオ編】アクション紹介『無双☆スターズ』" data-video-key="%E3%80%90%E3%83%AA%E3%82%AA%E7%B7%A8%E3%80%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%80%8E%E7%84%A1%E5%8F%8C%E2%98%86%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F" data-caption="Musou ☆ Stars gameplay”><img style="" src="https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/6/67/%E3%80%90%E3%83%AA%E3%82%AA%E7%B7%A8%E3%80%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%80%8E%E7%84%A1%E5%8F%8C%E2%98%86%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F/revision/latest/scale-to-width-down/155?cb=20170204080106" title="【リオ編】アクション紹介『無双☆スターズ』 (32 KB)" class="thumbimage lazyload" alt="【リオ編】アクション紹介『無双☆スターズ』" data-video-name="【リオ編】アクション紹介『無双☆スターズ』" data-video-key="%E3%80%90%E3%83%AA%E3%82%AA%E7%B7%A8%E3%80%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%80%8E%E7%84%A1%E5%8F%8C%E2%98%86%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F" data-caption="Musou ☆ Stars gameplay” data-src=”https://static.wikia.nocookie.net/deadoralive/images/6/67/%E3%80%90%E3%83%AA%E3%82%AA%E7%B7%A8%E3%80%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%80%8E%E7%84%A1%E5%8F%8C%E2%98%86%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%8F/revision/latest/scale-to-width-down/155?cb=20170204080106″ />【リオ編】アクション紹介『無双☆スターズ』Musou ☆ Stars gameplay

 On the Paradise character selection menu, under her height/weight information, Rio has sneakily put that her weight is a “secret.”

 In some gravures, Rio will occasionally mention Mint.

 Rio is the first guest character in the entire franchise to speak in both English and Japanese depending on the version (as SPARTAN-458 spoke English regardless of whether it was the overseas version of Dead or Alive 4 or the Japanese version). This would later be repeated with Naotora Ii in Dead or Alive 5 Last Round.

 On a similar note, she is also the first guest character to be from a first party franchise (hailing from Tecmo’s Super Black Jack), predating Naotora Ii.

 Rio, like Hitomi, has her name spelled in katakana despite the name itself being of Japanese origin. This is likely because both are Japanese-descent characters who hailed from countries outside Japan (America and Germany, respectively).

 Although Rio makes no reappearance in the Dead or Alive series, the character Monica from Dead or Alive Xtreme Venus Vacation has a similar role and personality to Rio in that she acts as a dealer at the casino.

 Rainbow Gate Wiki: Rio Rollins Tachibana

 Koei Wiki: Rio Tachibana

 v · e · dThe Dead or Alive series

 Games

 Main series

 Dead or Alive ? Dead or Alive 2 ? Dead or Alive 3 ? Dead or Alive 4 ? Dead or Alive 5 ? Dead or Alive 6

 Spin-offs and related titles

 Dead or Alive++ ? DOA2: Hardcore ? Dead or Alive Ultimate ? Dead or Alive Online ? Girls of DOA BlackJack ? Dead or Alive Dimensions ? Dead or Alive 5+ ? Dead or Alive 5 Ultimate ? Dead or Alive 5 Last Round

 Dead or Alive Xtreme sub?series

 Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball ? Dead or Alive Xtreme 2 ? Dead or Alive Paradise ? Dead or Alive Xtreme 3 ? Dead or Alive Xtreme Venus Vacation ? Dead or Alive Xtreme 3 Scarlet

 Canceled games

 Dead or Alive: Code Chronos ? Project Progressive

 Related series

 Ninja Gaiden series ? Virtua Fighter series ? Warriors series ? SNK Multiverse

 Characters

 Playable characters

 Main cast

 Kasumi ? Zack ? Ryu Hayabusa ? Bayman ? Leifang ? Gen Fu ? Tina Armstrong ? Jann Lee ? Bass Armstrong/Mr. Strong ? Ayane ? Helena Douglas ? Leon ? Ein ? Hayate ? Hitomi ? Brad Wong ? Christie ? La Mariposa/Lisa Hamilton ? Kokoro ? Eliot ? Rig ? Mila ? Momiji ? Rachel ? Marie Rose ? Phase 4 ? Nyotengu ? Honoka ? Tamaki ? Diego ? NiCO

 Secondary

 Kasumi α ? Shiden ? False Kasumi

 Final bosses

 Raidou ? Bankotsubo ? Genra ? Alpha-152

 Xtreme only

 Misaki ? Luna ? Fiona ? Nagisa ? Kanna ? Monica ? Sayuri ? Patty ? Tsukushi ? Lobelia

 Guest characters

 SPARTAN-458 ? Rio ? Akira Yuki ? Sarah Bryant ? Pai Chan ? Jacky Bryant ? Naotora Ii ? Mai Shiranui ? Kula Diamond

 Non-playable characters

 Main series

 Alicia Armstrong ? Anastasia ? Anne ? Ayame ? Burai ? Chen ? Fame Douglas ? Goldie ? Hitomi’s father ? Irene Lew ? Isabella ? Kuramasan Maouson ? Lauren ? Maria ? Mei Lin ? Miyako ? Muramasa ? Niki ? Victor Donovan

 Guest characters

 Ridley ? Samus Aran

 Non-canon characters

 Max Marsh ? Weatherby

 Miscellaneous characters

 Toreko

 Terms

 Gameplay modes

 Story ? Versus ? Arcade ? Time Attack ? Survival ? Tag Battle ? Team Battle ? Training ? Online ? Spectator ? Album ? Movies ? Fight Record ? Titles ? Help & Options ? Music

 Gameplay terms

 Attacks ? Attack Change ? Boss Battles ? Character Select ? Cliffhanger ? Combo ? Counter Blow ? Critical Hit ? Danger Zone ? Game Over ? Holds ? Knocked Out ? Match ? Move Data ? Power Blow ? Power Launcher ? Replay ? Side Stepping ? Special Moves ? Stages ? Stances ? Tag Throws ? Triangle System

 Plot subjects

 DOATEC ? Dead or Alive World Combat Championship ? Mugen Tenshin clan ? Ninpo ? Nukenin (missing shinobi) ? Project Alpha ? Project Epsilon ? Shinobi ? Tengu

 Other terms

 Credits ? Cutscenes ? Endings ? Glasses ? Openings ? System Voice ? Tournament Winners

 More information and archives

 Actors ? Canon timeline ? Command Lists ? Costumes ? Fandom ? Gameplay ? Items ? Locations ? Martial arts ? Media ? Merchandise ? Movies ? Music ? Soundtracks ? Staff ? Tag Throws

 v · e · dDead or Alive Paradise

 Characters

 Playable

 Kasumi ? Tina Armstrong ? Hitomi ? Helena Douglas ? Leifang ? Christie ? Lisa ? Kokoro ? Ayane

 Unlockable

 Rio

 Non-playable characters

 Niki ? Zack

 Terms

 Games

 Beach Flags ? Beach Volleyball ? Blackjack ? Butt Battle ? Poker ? Pool Hopping ? Slot Machines

 Other terms

 Bijin Tokei ? Gift Giving ? Girls Guide ? Pole Dancing ? Precious Memories ? Private Paradise ? Swimsuits ? Venus Clips ? Zack Dollars

 Locations

 New Zack Island

 Accessory Shop ? Bass Island ? Brilliant Jungle ? Hotel ? Niki Beach ? Poolside ? Radio Station ? Sports Shop ? Tranquil Beach ? Zack of All Trades

 Music

 Dead or Alive Paradise Kossori Namaroku Voice & Soundtrack CD

 ”Paradise!!” ? “Sensational Fantasy” ? “Beach Bomb” ? “Coconut Groove” ? “Nitro Funk” ? “Violet Eyed Beauty” ? “Rewind!” ? “Curiosity” ? “Boogie Circuit”

 Archives

 Costumes ? Item Collection Datasheet ? Promotional Artwork and Wallpapers

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน