บัตรแบล็คแจ็ค: คาสิโนสวน

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Blackjack Poker is played with a standard 52 card deck. The object of the game is for the player and the player-dealer to add the numerical value of their cards to achieve as high a ranking hand, according to the chart below, as possible. Any two card hand consisting of an ace of hearts with another ace of hearts, totals 22 and is the highest ranking hand, and beats all other hands.

 Ranking

 Value

 King, Queen, Jack, Ten

 10

 Ace

 1 or 11 with all cards

 Two through Nine

 Hold their face value

 The ranking of hand value for Blackjack Poker, in order from highest to lowest rank:

 Rank

 Hand Requirements

 Payout

 1st

 Two Aces (Ace-Ace) of hearts

 3:1

 2nd

 Blackjack, which consists of any Ace with any face card or a ten

 6:5

 3rd

 Two Aces of Hearts after split

 Even Money

 4th

 Ace-Face or 10 after split

 Even blackjack card Money

 5th

 Any combination of cards that total 21

 Even Money

 6th

 Any combination of cards that total 20

 Even Money

 7th

 Any combination of cards that total 19

 Even Money

 8th

 Any combination of cards that total 18

 Even Money

 9th

 Any combination of cards that total 17

 Even Money

 10th

 Any combination of cards that total 16

 Even Money

 11th

 Any combination of cards that total 15

 Even Money

 12th

 Any combination of cards that total 14

 Even Money

 13th

 Any combination of cards that total 13

 Even Money

 14th

 Any combination of cards that total 12

 Even Money

 Once the player-dealer’s hand has been set, a series of showdowns begins between the player-dealer and all other players, comparing the numerical value of their hand, starting with the player to the left of the player-dealer and continuing in a clockwise manner until all wagers have been acted upon. The following applies for each possible outcome of the showdown:

 ? If the player and the player-dealer’s hand both contain two aces of hearts, the hands push and no action is taken on the wager.

 ? If the player and the player-dealer’s hands total twenty-one or less and are the same total, the blackjack card hands push and no action is taken on the wager.

 ? If the player and player-dealer’s hands total twenty-one or less, and are not the same total, the hand closest to twenty-one wins as per the rank chart above.

 ? A two-card ace of hearts hand beats all other hands.

 ? If the player’s hand ranks twenty-two or higher and the player-dealer’s hand is a three-card hand totaling twenty-six, the hands push and no action is taken on the wager; otherwise the player’s hand blackjack card loses.

 GEGA-001470

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน