การนับบัตรที่ผิดกฎหมาย: 6 เหตุผลไม่เคยนับไพ่ในแบล็คแจ็ค

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 When it comes to getting an edge over the casino, many players look to card counting. This age-old practice involves keeping a mental tally of the cards dealt, so you know information about the cards that haven’t been dealt.

 Many people believe that card

 counting is illegal, but that’s not actually the case. It’s certainly frowned

 upon by casinos, however, who will quickly remove any player they think is

 dabbling in this practice.

 Card counting is seen by many blackjack players as a great way to get one over on the house, however we’ve decided to present a different viewpoint here.

 Instead of taking the commonly used path of discussing why card counting is great, we’re going to be looking at the reasons why you shouldn’t bother counting cards when you’re next at the blackjack table.

 If you’ve been inspired by the MIT blackjack card counting team, who managed to scoop millions at the tables, then prepare to be disappointed. While it’s true that they managed to win a huge amount of cash, this isn’t the case for most players.

 Card counting only gives you a

 small advantage over the casino, so you’ll find that most players win money

 very slowly. You might get lucky and win a couple of thousand one night, but

 there’s every chance you’ll hit the tables the next evening and walk away with

 a loss.

 That’s the nature of advantage gambling.

 For most people, the main

 reason to visit a casino is to have some fun.

 When it comes to card

 counting, you’ll find that it’s really not a particularly interesting process.

 Quite simply, you’ll spend

 hours at a time sitting at the table, trying to subtly work out how

 advantageous the deck is to you.

 You’ll be thinking so much

 about counting cards that you won’t be able to chat to others or enjoy the cold

 beer sitting next to you.

 You can’t just jump in and

 start card counting as there is quite a bit you need to learn.

 You’ll need to know basic blackjack strategy, which isn’t actually very basic, and then you’ll need to perfect one of the many different card counting systems.

 Once you’ve learned how to count cards, the work isn’t over. You then need to work hard on your demeanour at the table, as you mustn’t give even the slightest hint that you’re counting cards.

 Start playing for real money

 without preparing yourself properly and you’ll probably find yourself rumbled

 in the first few minutes, leading to you being unceremoniously bounced from the

 venue.

 Many people think that

 counting cards will guarantee profits, however this is only partly true.

 You’ll only be tilting the house edge in your favor by a couple of percent when counting cards, so there’s no guarantee you’ll start winning straightaway. Instead, you might have to wait weeks, months or even years to turn a profit.

 It’s vital to know that

 counting cards is a long-term game, as if you don’t plan for card counting illegal this, you could

 find yourself running out of money before the goal is achieved.

 This means you need to start

 with a hefty bankroll – the MIT team started with $89,000. The chances are your

 modest $200 bankroll really won’t be enough to beat the system, even at the

 lowest stakes tables.

 Card counting is not illegal.

 This means that many nonchalantly try it, thinking the worst that will happen

 is a telling off. This is not the case.

 If you’re caught card counting

 at a casino, you’ll be ejected from the premises immediately. You also won’t be

 able to redeem your chips with a cashier, meaning that you’ll be embarrassed and

 broke.

 What’s more, you might really

 like the casino you’re ejected from. The security staff won’t care though, as

 you’ll be banned, never able to return.

card counting illegal You’ll then need to find

 another place to play, which could be tough, as you’ll see next…

 When you get caught card

 counting – which you will almost certainly be at some point – you won’t just be

 banned from one casino.

 Instead, you’ll find your

 picture circulated throughout the local area, meaning that you won’t be able to

 get into any other casinos either.

 When this happens, you’ll not

 be allowed to enter a casino for any reason. Invited for a work party? You’ll

 be banned. Want to play slot slots? You won’t be coming in.

 Quite simply, you’ll have to

 accept that it will probably be many years before you step into a local casino

 again.

 Hopefully you enjoy playing

 online games, as they’ll be the only option open to you.

 Card counting is a hard skill

 to master so you’ll need to put in a lot of work before you’re ready to head to

 a casino. And when you do, even if you can count cards better than the MIT team,

 you’re going to get caught out eventually.

 It’s unlikely you’ll ever make

 loads of money through card counting, so is it really worth the risk of getting

 kicked out and banned from casinos? It’s up to you to weigh up the pros and

 cons…

 Share this:

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน