แบล็คแจ็คออนไลน์: แบล็คแจ็คออนไลน์ฟรี: เล่นฟรีหรือเงินจริงในปี 2021

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Play Free Blackjack Games

 The most important thing you can do to get better at this game is to play blackjack as much as possible! Before jumping into real money blackjack, though, you should hone your skills with free online blackjack games like the one above. This will help you avoid mistakes when you start playing for real money, and applies to any other table games you want to try out.

 Don’t Purchase Insurance

 One of the most basic tips known to experienced players is that insurance is a sucker bet. You’re better off taking your chances and sometimes losing everything when the dealer has a blackjack. This also applies to taking even money on your own blackjacks: this is phrased differently to confuse players but is just another way of offering an insurance bet.

 Learn Basic Strategy

 Before you can try any sort of card counting or advantage strategies, you’ll need to memorize a basic strategy chart so you know the correct play in every situation.

 Understand Hard vs. Soft Hands

 Hard hands either do not contain an Ace, or if they do have one, its value is counted as 1 and not 11, otherwise you would bust. Soft hands also contain an Ace, but it can be counted as 1 or 11 depending on the player’s preferences. Often at the table, you could start with a soft hand which turns into a hard one after you take one hit or more. Soft hands are much safer, as you cannot go bust by hitting on a soft hand, which is why it is often correct to hit even with seemingly strong soft totals.

 Always Split Aces and Eights

 A basic strategy chart will give you the full rundown on when you should choose to split when the option is available to you. But if you want to play online blackjack right now, you should at least know the basic rule that aces and eights should always be split in every situation.

 Know What Rules Work to Your Advantage

 Each blackjack game has a unique set of rules, and some of these variants offer you better odds than others. The best rules that tilt the odds in your favor include games with blackjack online fewer decks, those in which the dealer stands on all 17s, and allowing players to hit after splitting aces. To learn more on player advantage and reducing the game’s house edge, check out our comprehensive blackjack odds guide.

 Avoid Short Payouts on Blackjack

 The worst common rule is one in which player blackjacks are only paid 6-5 odds rather than 3-2. That means on a $10 hand, you’ll win $12 if you make a blackjack instead of $15. This rule dramatically increases the house edge and should be avoided at all costs. Thankfully, while it has become more common at live casinos, it is less common in online blackjack games.

 Ignore Advice from Other Players

 Other players may mean well, but more often than not, they will give you poor advice on how to play blackjack. Stick to your own strategy, and don’t worry about what other players think – especially in live casino games. Some players may blame your decisions for their bad luck, even though your choices won’t change their odds over the long run.blackjack online

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน