การจำลองการนับบัตร: 5 แอปนับบัตรแบล็คแจ็คที่ดีที่สุด

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Here are the recommend 5 best card counting apps to consider for blackjack.

 App NameDeveloperiOSAndroidPriceRatingBlackjack & Card Counting ProBlackjack ApprenticeshipYesYes$4.99A+Card Counter LiteTMSOFTYesYesFREEABlackjack All-In-One TrainerBlackjack Advantage PlayerNoYesFREEA-Blackjack 101 Play PerfectDavid RichmondYesNoFREEB+Blackjack Card CounterKarjaCreationsNoYesFREEC

 Undoubtedly one of the best card counting apps out there, the Blackjack & Card Counting Pro comes from Blackjack Apprenticeship, which itself indicates the credibility of the app. The app has everything in it to help you master the art of card counting with such ace that you are indeed ready to bring down the house.

 The training and betting spread that it offers are among the best that you can expect. Users feel that this app alone, combined with a bit of willpower and discipline on the part of the learner, can let you derive the most out of the magic of card counting.

 The Card Counter Lite is an essentially exciting game that is based on real Blackjack card counting techniques. For anyone who loves blackjack and wants to make a good fortune by using card counting techniques, this app is perfectly suited. The app is easy to understand and use. It comes with a study guide for players to learn the system of counting. There is also a card counting tutorial to demonstrate the process of card counting.

 Since the main purpose of such an app is to allow practicing blackjack, it comes with multiple practice modes enabling counters to fine-tune their skills. Some of the other attractive features of the app include HD optimization, voice-over by Oscar Santana, and the scope to compare worldwide rankings. Overall, this is an exciting and useful card counting app to get on your phone.

 The blackjack all-in-one trainer is a superb card counting app with 3 modes, Play, Train, and Simulate. It lets you learn and practice the basic strategy as well as card counting and prepare yourself to beat the odds in a casino. The play mode has very detailed statistics.

 With the blackjack all-in-one trainer, you have basic strategy training guides, basic strategy charts, basic strategy drills, card counting training guides, card counting index charts, card counting drills, and a simulator. Each of these provides players with detailed knowledge along with ample scope to practice. With a 3.9 rating in the play store, it is an app that is high on the list of the best blackjack apps for enthusiasts.

 The Blackjack 101 – Play Perfect is a basic strategy and card counting trainer. While using this app, one must remember that it is primarily a practice aid for learning the basic strategy and therefore, assumes that you are already familiar with the rules.

 Blackjack 101 comes with four learning modes: random hands, soft hands, pairs, and a new Custom mode, letting you choose any combination of hands. You can also customize the house rules and the number of decks in the shoe. Many different rule combinations are facilitated by the app for high-level practice.

 A rather simple blackjack card counting practice app, the Blackjack card counter helps players learn how to count cards and use card counting as a tool to keep track of the cards dealt while playing blackjack. This app is popularly used at online live casinos.

 Following our tests, the best part of the app is that it offers several options in terms of customizing the player’s hands, the number of decks, and so on. Also, the app lets you practice three different counting systems. If card counting simulator you are somewhat familiar with the basic strategy, fuse your knowledge together and practice on this app to become an expert.

 Best iOS & Android Apps To Learn Card CountingBest iOS & Android Apps To Learn Card CountingTop 5 Best iOS & Android Apps To Learn Card Counting

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน