Blackjack Championship: Blackjack Championship

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Shawn1.0 颗星,最多 5 颗星

 The game is designed to take your money to force you to buy more chips.

 2021年8月30日 在美国审核已确认购买

 I have been playing this game for a while now and I can say while I enjoy the game, the way they have designed it frustrates me to no end. They have designed it specifically to take your chips to make you spend real money to buy more in game chips. At first I was winning a lot, I managed to end up with 1.5 million chips within a few days because I was winning a lot, including a 600k prize on a sit and go. Over the past few days its been nothing but losing streaks so bad its as if someone flipped a switch (now I seem to only win 2 hands for every 5 or 6 losses and its been that way for the last 3 days straight),. The dealer always seems to pull the exact card they need to beat me by 1 number. They will also often get Blackjack even upwards of 4 or 5 times back. If I end up with 20 on the deal, I’d say about 75% of the time the dealer flips 21. I have no problems with losing, you can’t win them all, but I haven’t changed my tactics or how I play and lets just say I’m down to 270k from that 1.5 million, and most of my bets have been 3k-7k so that should give you an idea how many times I’ve lost the last few days.

 The game is fun, but don’t expect to play without paying real money for long. Even buying that $3.99 starter pack didn’t help. I have no problems with the fact real money is an aspect of the game, what I do have a problem with however, is when things become skewed way too far to one side.

 阅读更多

 4 个人发现此评论有用

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

 Rocky4.0 颗星,最多 5 颗星

 Fun Blackjack Game

 2020年11月19日 在美国审核已确认购买

 I enjoy playing this game. I win just under 50% of my bets. Good thing it’s not my real money. It’s easy to play and fun.

 阅读更多

 3 个人发现此评论有用

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

 Contratude1.0 颗星,最多 5 颗星

 More and More Predictable

 2021年9月4日 在美国审核已确认购买

 If you have this and still enjoy playing it, you haven’t been playing long enough. Either that or you’re playing perfect basic strategy, which will kill you on this game. I stand a better chance of “random” cards in a 7-11 on board a cruise ship. If we could build our roads as fast as the dealer can build a “21” or have a natural Blackjack or 20 there would be no more traffic jams. Developers getting a little too greedy – if you are really dealing at random then you align your algorithms that way. Three accounts here today, gone tomorrow.

 阅读更多

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

 Tim (Astrosniper) Sharp4.0 颗星,最多 5 颗星

 A great app to have and to keep notes and to do’s in.

 2021年3月25日 在美国审核已确认购买

 this is a great app I’ve used Google keep for a number of years in fact I lost my password and forgot about it for a number of months went back in all my notes and all my to do’s were still there and they’re at your fingertips and most of your browsers. It’s a great app to use and great app to have. Have a great day Tim

 阅读更多

 1 个人发现此评论有用

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

 Bruce Logan5.0 颗星,最多 5 颗星

 fun

 2021年1月26日 在美国审核已确认购买

 A lot of fun but can be a bit frustrating when you lose a lot. Luckily its only virtual money. You can buy extra gems and trade them in for more playing money but I prefer not to spend money on a poker game that i don’t get a return. Virtual superiority is not something I strive for.

 阅读更多

 1 个人发现此评论有用

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

 Tile Tool Jim5.0 颗星,最多 5 颗星

 Excellent game

 2021年7月7日 在美国审核已确认购买

 Lot of different table value choices. A fun and challenging tournament mode as well. Daily missions with rewards. Overall, well designed.

 阅读更多

 1 个人发现此评论有用

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

 Ken DeFlores4.0 颗星,最多 5 颗星

 The thrill of “PLAYING” without the pain of *PAYING”!!

 2021年2月22日 在美国审核已确认购买

 The most realistic video Blackjack game I’ve ever played. I’m a Jersey Boy who lived in Atlantic City for a time. I spent countless hours inside the boardwalk casinos but never had as much fun as I do playing this game. The graphics are amazing. There are simply no weak points to the software engineering.

 The only thing that kept this review from being 5 stars is that I quite often get “thrown out” of the casino when the program crashes. By the time I get my seat back I’ve missed a couple of hands and lost some chips. This occurs only when playing the tournament “Sit n Go” game. No problems with Classic Blackjack game. It’s a free app with in-game purchase opportunities if you want to fill up on chips. I LOVE the fact that I get to play with/against other live players. You even get to build a profile, complete with picture, decoration and moniker. Finally, through the use of emoji and programmed phrases you can actually “communicate” with the other players. ENJOY!!

 阅读更多

 4 个人发现此评论有用

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

 SexyNexy5.0 颗星,最多 5 颗星

 Fun way to pass some time

 2021年9月3日 在美国审核已确认购买

 I’m a blackjack dealer by profession, and sometimes I want to be the blackjack championship one on the other side. I play just to pass some time and it’s fun. Just wish I didn’t have to pay real money to have little alcohol drink icons next to me.

 阅读更多

 有帮助

 正在发送反馈……感谢您的反馈。很抱歉,我们未能记录您的投票。请重试

 报告滥用情况

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน