แบล็คแจ็คโปรเกรสซีฟ: ทำความคุ้นเคยกับกฎของแบล็คแจ็คที่ก้าวหน้า

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Sometimes a win on Progressive blackjack can be lots and lots of cash.Progressive blackjack is one of the most wide-spread versions of the game. It does not progressive blackjack differ a lot from traditional blackjack, though there are some points that should be taken into account before you play.

 Just like the traditional game, progressive blackjack is a game between a player and a dealer. The first thing any player would notice at the table is a place for an additional $1 bet. This bet is the extra one that gives you a chance to win special jackpots. The bet is done prior to card-dealing for each progressive blackjack hand and any player can play 5 hands at the same time. Split hands are still counted as one hand.

 The cards are dealt the same way as at traditional blackjack (players get two cards face up and dealer’s cards are one face up and the other face down).

 The Objective of Progressive blackjack is to have a hand higher than the dealer without going over 21. The dealer is to hit on 16 or less and stop on 17 or higher. Card values are the same as in traditional blackjack.

 Special rules apply to Progressive blackjack which makes this game different from the traditional game.

 When a player decides to Split a pair of Aces he only gets two cards – one extra card per hand and stands automatically. If the second card dealt to the player is a 10-valued one, this is not blackjack, but a hand that totals 21. Re-splitting is not normally allowed.

 Players are allowed to Double only when their hand totals 9, 10 or 11. You are not allowed to Double down after you Split.

 For progressive blackjack special card combinations if the cards are dealt consecutively the player receives a progressive payout.

 2 Aces (any suit A? A?): $25

 2 Aces (same suit A? A?): $50

 3 Aces (any suit): $250

 3 Aces (same suit): $2500

 4 Aces (any suit): 10% of pot

 4 Aces (same suit): 100% of pot

 The payouts may differ between casinos. So before you play be sure to check the rules and payouts of the casino you have chosen.

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน