แบล็คแจ็ค: นิยามแบล็คแจ็คและความหมาย | คอลลินพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 Word Frequency

 (?bl?k?dk

 ) mainly US and Canadian

 noun1. a truncheon of leather-covered lead with a flexible shaft

 verb2. (transitive)

 to hit with or as if with a blackjack

a blackjack

 3. (transitive)

 to compel (a person) by threats

 Collins English Dictionary. Copyright ? HarperCollins Publishers

 Word originC19: from black + jack1 (implement)

 Word Frequency

 (?bl?k?dk

 )

 noun cards1. pontoon or any of various similar card games

 2. a hand in blackjack comprising an ace and a face card

 Collins English Dictionary. Copyright ? HarperCollins Publishers

 Word originC20: from black + jack1 (the knave)

 Word Frequency

 (?bl?k?dk

 )

 nouna dark iron-rich variety of the mineral sphalerite

 Collins English Dictionary. Copyright ? HarperCollins Publishers

a blackjack

 Word originC18: from black + jack1 (originally a miner’s name for this useless ore)

 Word Frequency

 (?bl?k?dk

 )

 noun

 a small oak tree, Quercus marilandica, of the southeastern US, with blackish bark and fan-shaped leaves

 Also called: blackjack oak

 Collins English Dictionary. Copyright ? HarperCollins Publishers

 Word originC19: from black + jack1 (from the proper name, popularly used in many plant names)

 Word Frequency

 (?bl?k?dk

 )

 nouna tarred leather tankard or jug

 Collins English Dictionary. Copyright ? HarperCollins Publishers

 Word originC16: from black + jack3

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน