แบล็คแจ็คโปรเกรสซีฟ: แจ็คพอตแบบก้าวหน้า

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 A progressive jackpot is a jackpot (a gambling grand prize or payout) which increases each time the game is played but the jackpot is not won. When the progressive jackpot is won, the jackpot for the next play is reset to a predetermined value, and resumes increasing under the same rule.

 Many slot machines and video poker machines feature a progressive jackpot. The jackpot increases by a small predetermined amount each time the game is played. Often multiple machines are pooled or linked together to form a larger progressive jackpot which grows more quickly because more non-winning plays can be counted toward it.

 Many lotteries feature progressive jackpots. After each drawing in which the jackpot is not won, a large amount of money is “carried forward” to the jackpot for next drawing.

 1 Progressive jackpot meter

 2 Qualifying

 3 “Mystery” or “must-hit-by” jackpots

 4 Break-even point

 5 Advantage play

 6 Player’s clubs

 7 Other jackpot games

 8 Progressive blackjack

 9 Progressive jackpot records

 10 In-House Jackpots

 11 See also

 12 References

 The amount of the jackpot increases by a small amount for every play on any connected machine. The amount by which the jackpot advances is set by the casino (“the house”). A machine offering a progressive jackpot usually displays the amount of the jackpot, rather boldly, to attract players. After a player wins the jackpot, the jackpot resets to a preset minimum level.

 For example, on a machine whose house edge is 5%, a generous jackpot contribution might be 1% (one fifth of the expected profit). The house is prepared to contribute some of the profit of a jackpot linked machine because players are attracted by the:

 relative novelty of progressive jackpots (generally, only a small fraction of the house’s gaming machines will be connected to a progressive jackpot)

 constantly changing meter, often displayed on large LCD or LED displays

 large amount of the jackpot, which eventually motivates more players to play the game.

 Usually the progressive jackpot is only offered to players who wager the maximum number of credits per play. All wagers, whether or not they are maximum-credit bets, contribute to the jackpot. As a result, a game which requires a 10-credit wager to qualify for the progressive jackpot tends to have its progressive jackpot rise to higher levels (relative to its break-even level) than a game that requires only a 5-credit wager to qualify.

 Usually the jackpot can only be won by winning the combination with the highest payoff, e.g. a royal flush at a video poker game, or five of the most valuable symbols (lemons, cherries, alligators, etc.) on a slot machine.

 Often, the displayed amount of such jackpots includes a base payout which is often simply the regular payout for the winning combination multiplied by the minimum qualifying bet. If the jackpot is “reset” to this amount each time it is won then in essence the house is not providing any “seed money” for the jackpot since the minimum that can be won in such a case would simply be the amount the player would normally be awarded for the jackpot-winning combination.

 A variation of the standard progressive jackpot is the “must-hit-by” jackpot, which has substantial differences compared to traditional jackpots.

 The value of every “must-hit-by” jackpot is determined immediately after the preceding jackpot is won by a random number generator and stored within an encrypted computer connected to a gaming machine (or, more commonly, a network of machines) and is publicly disclosed to be within a certain range (for example, a small jackpot might be programmed to pay out at between $1,000 and $3,000). The jackpot pays on the wager that causes the jackpot to reach or exceed the threshold, with the maximum value within this range being the “must-hit-by” amount.

 Often such jackpots encompass a variety of games, with each game contributing a small percentage of wagers to the jackpot. Thus, these jackpots are often billed as “mystery jackpots” since the conditions that cause them to be paid do not depend on achieving any specific result in the main game. Furthermore, it is not usually necessary to bet the maximum amount possible (or, often, to even bet any minimal amount above the minimum wager allowed by the software) in order to win a “mystery jackpot” – although since it is a percentage of each wager that goes into the jackpot the odds of winning on a particular spin are usually in proportion to the amount of the bet. Or, to put it another way, one spin for twenty dollars would have the same odds of winning the mystery jackpot as twenty spins for one dollar each would, and also the same odds of winning the jackpot as would four hundred spins for five cents each.

 Often, such games have several “mystery jackpots” that usually differ by at least an order of magnitude both in terms of magnitude and frequency of payout, which can ensure that jackpots are seen to be won frequently (often, many times per day in the case of relatively small jackpots). One variation of this scheme (most often used by gaming corporations serving brick-and-mortar establishments over a large geographic footprint) is to have one main jackpot, several intermediate jackpots paid at the regional level, smaller jackpots paid at the site level and/or the smallest jackpots tied to each individual machine.

 From the house perspective, a key financial consideration of such jackpots is that the portion of players’ wagers directed to the jackpot are, in essence, only funding the portion of the jackpot within its specified “range.” The gaming operator needs to fund each jackpot’s minimum amount from the house edge of the main game, which is usually at least a third of the “must-hit-by” amount especially in games with multiple jackpots as this creates an assurance that each jackpot will always be several times the value of the jackpot “below” it. If the random number generator gives each value within the jackpot “range” an equal chance of being the “winning” value then under these conditions “seed money” from the house would likely account for over half of the jackpot’s total funding, for which the house would presumably need to compensate by increasing the house edge of the main game.

 To counteract this issue and increase the average amount wagered before each jackpot is won, the mathematical formula used to calculate each jackpot is often skewed in such a way that makes it likely the actual average and median jackpots will be well above the average of the published minimum and maximum values. A simple example formula that would achieve this (expanding on the aforementioned example) would be simply to calculate the jackpot as being $1,000 plus the square root of a random number between zero and four million, which would result in a 75% probability of each jackpot being between $2,000 and $3,000 and a 25% probability of a jackpot being between $1,000 and $2,000.

 In some games such as video poker, blackjack, or Caribbean stud poker, it is possible to compute an optimal playing strategy based on the average payoff (the amount of payoff times the chance of payoff). Because the jackpot of a progressive game constantly grows, it sometimes exceeds the break-even point for players, such that the jackpot wager becomes a “positive expectation bet” for the player, with an average return to player (RTP) of greater than 100%. When the progressive jackpot is less than the break-even point, there is a negative expected value (house edge) for all players.

 In the long run, with optimal strategy, a player can profit by only playing progressive games when their jackpots are above the break-even point, although the “long run” can be quite long, tens of thousands of plays.

 The break-even point cannot be easily calculated on a slot machine game, because the payback percentage for the game is normally unknown to the player. The break-even point in poker-based progressive blackjack games can be calculated because the payback percentage for the game is a function of the paybacks and odds of the poker hands, which is based on a standard 52-card deck. The return of a slot machine is based on the published paytable, but also on the normally unpublished reels. For a five-reel slot machine, the player would need to know each symbol on each of the slot machine’s five reels in order to calculate the odds. For a three-reel slot, the reels are normally weighted, and this would not be possible. However, in some circumstances the manufacturer may publish the payout of their machines.

 Many online casinos allow the same game to be played in multiple currencies, in which case the break-even point and progressive blackjack average return to player can change depending on the player’s currency choice. This is because the jackpot amount may be converted between currencies so that the same amount is paid out to the winner no matter their currency choice, but the wager required to qualify for the jackpot is not. For example, consider a game that pays a $1000 / 900 / £700 jackpot, but requires a fixed $1 / 1 / £1 wager to qualify for the jackpot. In such cases, it is beneficial for the player to play in dollars, as the qualifying wager is a smaller proportion of the jackpot. Thus the break-even point will always be lower and the return to progressive blackjack player will always be higher while betting dollars.[1]

 Advantage players, who only play when the progressive jackpot provides them with a positive expectation situation, still generate revenue for the casino. Even though the player has an advantage over the house, the casino still profits from each play, because the bulk of the progressive jackpot has been pre-paid by the prior non-winning players.

 Advantage gamblers sometimes organize teams of players to play machines where the progressive jackpots generate a positive expectation situation. Such teams often displace ordinary players, making the machines unavailable just when they are the most attractive to gamblers generally. Team members often have cell phones and work in shifts, calling a teammate to replace them when they’re ready for a break. Some casinos have a policy of “no team play”, and will eject players suspected of playing on such teams. Such tactics do not work at online casinos because there are effectively an unlimited number of duplicate machines for players to play at, so the game cannot be monopolised by one player or small group.

 See also: Comps (casino)

 Most casinos offer slot clubs, which pay back a percentage of a gambler’s wagers on their games in the form of cash rebates or other perks with a monetary value. Participating in a slot club can reduce the break-even point of a progressive jackpot game because of the value of the rebate on each wager.

 Progressive jackpots are not limited to slot machines and video poker. Poker games sometimes include a progressive bad beat jackpot. Caribbean stud poker is another casino game which often has a progressive jackpot available, and some online casinos offer progressive versions of blackjack, roulette, and other casino games. Many lotteries feature progressive jackpots.

 A progressive blackjack game usually does not differ from conventional blackjack, apart from the addition of an optional side bet which gives the player a chance to win a progressive jackpot. The side bet wins if the player is dealt one of several specific card combinations such as four suited aces. The awards can range from several dollars up to 100% of the jackpot depending on the different card combinations, and the winning hand paytable can differ between casinos.[2]

 Developers of progressive jackpot machines have been competing for the highest prizes since their inception. Microgaming,[3] an online casino services providers, host a jackpot system which is cross-product, where multiple games contribute to the pool.[4] On the 28th of September 2018, a record jackpot was won on their game Mega Moolah totalling 18,915,872, which exceeded the previous record by approximately 10%.[5]

 The previous record win had been held for over five and a half years by another progressive jackpot game called Mega Fortune, which is developed by casino software provider NetEnt. The total win on that occasion was 17,861,800. Interestingly, this is the third time that the world record has changed hands between these two games since 2011.[6]

 The In-House or Proprietary Progressive slot machines are the group of devices or programs that are linked together. These machines and applications are owned as well as operated by the land-based casino or its online variant. The progressive jackpots on these slot machines are not multi-million-dollar, but the winning prize is considered a substantial win. The In-House or Proprietary Progressive machines are most often hit compared to wide-area progressive jackpots.[7]

 Gambling

 Slot machine

 Video poker

 ^ “Jackpots with known break-even values”. CasinoListings.com. Retrieved 2015-03-18.

 ^ “Blackjack Side Bets”. WizardOfOdds.com. Retrieved 2015-03-18.

 ^ “Microgaming Jackpot Slots” (in Indonesian). Chelsea Yuliarti. Retrieved 2017-09-24.

 ^ “Progressive Jackpot Slots”. Holy Moly Casinos. 2017-10-29.

 ^ “Mega Moolah Record Win New Casino Sites”. New Casino Sites. 2018-10-09. Retrieved 2018-10-09.

 ^ “Progressive Jackpot Slots – Win Millions! | CasinoGuide”. www.casinoguide.co.uk. Retrieved 2019-04-17.

 ^ “Slots 43: Types of Progressive Jackpots and Definitions”. In-House Jackpots. 2020-04-19. Retrieved 2020-08-09.

 vteGamblingGames

 See: Gambling games

 Venues

 Casino

 List

 Online casino

 Cardroom

 Racino

 Riverboat casino

 ScienceMathematics

 Gambling mathematics

 Mathematics of bookmaking

 Poker probability

 Strategies

 Advantage gambling

 Card counting

 Dice control

 Asian handicap

 Due Column betting

 Labouchère system

 Martingale

 By countryAfrica

 Angola

 Nigeria

 South Africa

 Asia

 Cambodia

 China

 Hong Kong

 Macau

 India

 Japan

 Pakistan

 Philippines

 Manila

 Russia

 Taiwan

 Thailand

 Turkey

 Europe

 Estonia

 France

 Italy

 Norway

 Russia

 Turkey

 Ukraine

 United Kingdom

 North America

 Mexico

 United States

 Oceania

 Australia

 New Zealand

 Terminology

 See: Gambling terminology

 Miscellaneous

 Casino game

 Game of chance

 Game of skill

 List of bets

 Problem gambling

 Category Category

 Commons page Commons

 Wiktionary page Wiktionary

 WikiProject WikiProject

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน