แบล็คแจ็คจริงออนไลน์: แบล็คแจ็คออนไลน์ | เว็บไซต์แบล็คแจ็คออนไลน์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา 2021 | topuscasinos.com

2021-9-24     แหล่งกำเนิด:

 TopUsCasinos.com?

 Online Blackjack

 By

 Jon Young

 September 20th, 2021 – 06:46pm

 Online blackjack is one of the most popular table games available in 2021. You can play for free or real money at the best legal casino sites in the US right now. It’s easy to learn and if you use optimal strategy the house edge can be low.

 Looking for a top casino to get your fix of online blackjack? All of our recommended online casinos offer a variety of games from the best developers like NetEnt and IGT. You can also earn a welcome bonus when you sign up. Find a trusted place to play blackjack online. Gamble legally in your state and claim your bonus today.

 When hunting out blackjack online, it’s important to choose the right online casino for you. Good blackjack casinos offer lots of games, demo play options, and a range of payment methods. Here’s what our TopUSCasinos team looks for when recommending the best sites:

 Selection of Online Blackjack Games: The best real-money casinos online offer a range of interesting variants. Choose from classic blackjack or enjoy interesting variations like Super Fun 21 and Atlantic City Blackjack.

 Live Blackjack Games: Live dealer blackjack is fully legal in regulated US states. You can play with real cards and tables against a trained dealer. Chat in real time and enjoy face-to-face gambling. It’s just like being on the casino floor.

 Licensing & Security: At TopUSCasinos, we only rate and recommend legal gambling sites where you can play online blackjack for money.

 Online casinos must be licensed in the state where you are logging on and playing. They should also carry the required security protocols to ensure your data and funds are protected.

 Payment Options: It’s important to get your dollars in and out of a casino safely. The top US online casinos offer a range of local payment options, such as PayPal, Visa, MasterCard and Play+. Deposits should be instant and free of fees.

 Blackjack Casino Bonuses: Nothing beats the feeling of earning free money when you play blackjack online. Top legal casinos offer healthy bonuses to new players when they sign up.

 Open your account, make a first deposit and play your favorite blackjack titles. A portion of your gambling will go toward unlocking a casino bonus. Meet the wagering requirement and you will be rewarded with free bonus money.

 Mobile & Smartphone Play: US states with legal online casinos now let you play blackjack through your mobile phone or tablet. As long as you are within state borders, you can log on and play touch-screen blackjack for real money. We always check the mobile casino apps to make sure they pass with honors.

 Easy Registration Process: How easy is it to sign up and open your online casino account? The registration process should be simple and straightforward. We always check to make sure the casino offers added security checks like ID and age verification.

 Customer Support: Got a problem with your account or games? An online casino is only as good as its customer service. The best real money casinos in the US offer 24/7 support with toll-free phone or live chat options.

 Online blackjack is one of the easiest casino games to learn and play. The set-up is simple and you can enjoy low-stakes gambling online. Here’s how a game of classic blackjack works.

 First, select a blackjack table from the online casino lobby. Often you will have a choice of Demo Play and Real Money tables. Make sure you have enough cash in your account before playing blackjack online for real money.

 Open the blackjack table and select your stakes. Good US casinos will clearly display the minimum and maximum bets available, plus the maximum payout.

 Click on the circular Ante or Bet spot on the screen. Then, click the Deal button. You will receive two cards face up, while the dealer receives one card face down and an up card.

 You now have two options: Hit or Stand. If you hit, you receive another card to your hand total. Keep selecting Hit until you want to Stand and receive no further cards.

 It’s now the dealer’s turn. The computer draws cards until they bust or reach 21. In classic blackjack, the dealer must stand on hard 17 – that is, a 17 containing no ace.

 You can also take an insurance option when you play blackjack online. Insurance is offered if the dealer shows an ace up-card. By taking insurance, you place a second bet on the chance that the dealer has hit a blackjack. If they do, you win 2/1.

 You also have an option to double down or split a pair. If you split a pair, you create two unique hands and place a second bet equal to your initial bet. You continue to hit and receive cards on both hands. This gives you double the chance of beating the dealer.

 A double down is usually allowed on totals of 9, 10 or 11. You place a second bet equal to your first bet and receive one extra card. That is the end of your hand, and it’s the dealer’s turn to play.

 The aim of blackjack is to beat the dealer’s hand without going over 21. If you are dealt a blackjack (an ace and a picture card for a total of 21) you immediately receive 3/2 on your money. In some blackjack variants, the hand is tied if both you and the dealer have a blackjack.

 When you play blackjack online, you add card values together to make a total worth 21 or less. Cards are valued as follows. Face cards are worth their pip value, while 10s and picture cards are worth 10. The ace counts as 1 or 11, depending on what total you are trying to achieve:

 Two: 2Three: 3Four: 4Five: 5Six: 6Seven: 7Eight: 8Nine: 9Ten: 10Jack: 10Queen: 10King: 10Ace: 1 or 11

 The best online blackjack sites offer a range of bonuses for new and existing players. Casino bonuses vary from casino to casino, so check out our in-depth reviews to find the best deals and always read the term and conditions carefully as they explain playthrough requirements.

 Welcome Bonus: As a new signup, you can claim free cash as part of a welcome bonus. Open your account, make your first deposit, and receive bonus funds in your account.

 You will have a time limit within which to clear your bonus cash. Only a portion of your blackjack play – possibly 10-20% – will contribute toward the bonus total. But if you meet the wagering requirements you will be able to withdraw your winnings.

 Reload Bonus: A reload bonus is reserved for regular players who have already claimed a welcome bonus. Your deposit might be matched 25-50% by the casino. You now have a few days to clear the bonus funds before you can withdraw them.

 Cashback: Some US online casinos offer cashback on your losing blackjack bets. All losing wagers over a set period will be refunded straight to your account.

 There are a handful of regulated software providers in the US that provide blackjack online. You will find one or more of these developers at the best online casinos in your home state.

 NetEnt: NetEnt is a world-famous online casino software developer from Scandinavia that provides online blackjack for money. Top NetEnt titles include Blackjack Classic with a 0.41% house edge.

 Evolution Gaming: Evolution is a world leader in live casino blackjack. Choose from a range of stakes and play blackjack online against a real croupier. Top Evolution blackjack games include Unlimited Blackjack with side bets and dealer tipping.

 Ezugi: Ezugi is a US-licensed live casino developer that provides games to online blackjack sites in states like New Jersey. Ezugi supplies cutting edge blackjack online for mobile and desktop, including Blackjack Behind which lets you bet on other players’ hands.

 WINStudios: bwin.party’s in-house development studio provides exclusive blackjack games to casinos like Borgata. Premium Blackjack Pro is a fun variant that features exciting side bets like Perfect Pairs and 21+3.

 IGT: International Game Technology (IGT) is a renowned supplier of casino games and software. You can play legal blackjack online from IGT like Classic Blackjack and Multihand Blackjack which lets you gamble on five hands at once.

 Shuffle Master: Shuffle Master started life as a provider of card shufflers and casino equipment. However, the developer now produces its own range of slick online blackjack games. Shuffle Master’s Super Fun 21 Extreme is legal in some US states and features exciting side bets that can pay up to 250x your stake.

 Are you ready to play blackjack online for real money? You will need to open a legal account and make a deposit before you play.

 Luckily, making a deposit at US casinos is really easy. All you need is a valid bank card like Visa or MasterCard, or transfer cash direct from your checking account.

 Here are some of the best ways to deposit at top online casinos:

 Visa/MasterCard: Acceptance rates in the US are still low as some financial institutions still block credit card transactions even for legal gambling, but Visa and MasterCard offer a safe and quick way to deposit using your debit or credit card. Note there are also fees associated with using the card.

 Wire Transfer: Leave the card in your wallet and make a transfer direct from your bank account. All you need is your routing number and account number to complete the payment.

 e-wallet: You can use an e-wallet like PayPal or Skrill to store funds from multiple cards and accounts. Transfer funds into your blackjack account and enjoy instant play.

 Prepaid Card: A prepaid card like Play+ is ideal if you want to avoid using a debit or credit card. Load funds onto your prepaid card with a credit card or bank account and make a transfer in seconds. Transactions are fee-free, and acceptance rates at casinos are high. You can also withdraw back on to the card from the casino and access the money at ATMs.

 Casino Cage: A cage deposit is the perfect solution if you live near a brick-and-mortar casino with an online casino partner. Visit the casino affiliated with your online casino in person and make an instant deposit with cash or card.

 PayNearMe: With PayNearMe, you can use cash to make an online blackjack deposit at your nearest 7-Eleven or CVS. Just pay the local fee and make a cash transfer in 30 minutes to your casino account.

 Free online blackjack is the perfect way to learn the rules if you aren’t comfortable with playing for real cash.

 Most legal US casinos online supply demo play versions of classic blackjack. You don’t always have to register an account, either. Just visit the site and load up a free-play game in your browser.

 Playing free games is great if you’re completely new to blackjack online. Get a feel for the flow of the game and how moves like double down and split work. You can also hunt around for the best blackjack real blackjack online variant with the lowest house edge.

 TopUSCasinos is the leading source for real money blackjack online. While we don’t offer free-play blackjack on our site, we rate and review dozens of legal US casinos that offer demo play games.

 You can also try social casinos such as Winstar and Chumba, which are legal across the US. Social casinos allow you to play games for free with virtual coins, and some offer sweepstakes where you can win real cash or prizes.

 Want to test out a new blackjack variant online, or are you looking for the best bonuses around? There are many benefits to playing free blackjack and real money blackjack. Try some demo play games, then make a deposit and take a shot at winning real cash.

 Free Blackjack OnlineReal Money BlackjackLearn the rules with no financial riskWin real cash every time you playTest out a betting strategy before using real cashChoose stakes to suit your gambling budgetClaim a no-deposit bonus when you sign upClaim a deposit welcome bonus and earn real cashTry out a slick variant for free like Super Fun 21Claim cashback on losing handsPlay Perfect Pairs or the side bets and hit a big jackpot

 You can now play blackjack online through your mobile device. Whether you’re on Android or iOS, the most trusted US online casinos offer an app for you.

 Blackjack casinos tend to offer one of two ways to play: download or no-download. You may find a dedicated legal app in the App Store or Google Play, but a lot of the time you will be downloading an app direct from the casino homepage. You can also enjoy instant-play blackjack games through your browser.

 Here’s what you will need for mobile blackjack. First, ensure your device can run a game without any glitches. Commonly, you will need Android 4.4 or better, or iOS6.0+ if you use an iPhone or iPad.

 If you are playing no-download games on your mobile, make sure your browser is up to date. Install the latest Google Chrome or Safari apps for your device before you get started.

 You can play online blackjack for money on your smartphone, but the experience is a little different on mobile. The game screen is converted to work on your device, and bets are made via the touch screen. You may also find a limited range of variants on a mobile casino compared to the desktop version.

 Playing blackjack for real money is a real blast. But you can improve your chances by using some simple strategy. Here are our top 3 tips for better blackjack play.

 Avoid the Insurance Bet: The insurance bet is probably the biggest sucker bet in blackjack. The 2/1 payout doesn’t come close to covering the true odds of the dealer hitting his blackjack. That’s why it’s best to avoid insurance and continue the hand as normal.

 Print Off a Cheat Sheet: Optimal blackjack strategy can help lower your house edge to around 0.4-0.5%. To help you make the right moves, print off a cheat sheet. This will show you when it’s best to hit, stand, double down and split.

 Avoid the Worst-Paying Blackjack Variants: Top online casinos in the US offer a range of great blackjack variations. Always avoid games with poor payouts on a blackjack, such as Super Fun 21 with its 6/5 blackjack payout.

 Card counting has been a tool for professional blackjack gamblers since the 1960s. The method involves assigning a negative, positive or zero value to different cards.

 Low cards are usually assigned +1, while high cards like J, Q and K are assigned a -1 value. The higher the count, the better it is for the player as there are more 10-value cards to come out of the shoe.

 Card counting isn’t strictly illegal in the US, but it is frowned upon. Known card counters may have enforced betting limits or be excluded from tables altogether.

 Over the years, casinos have introduced methods to deter counters. These include shuffling the decks after every hand. For online blackjack, the regular shuffles make it impossible to count cards.

 Online blackjack casinos in the US now offer a wide range of variations. Try out one for free today.

 Classic Blackjack is the most familiar form of the game. A blackjack pays 3/2, insurance pays 2/1, and the game is played with 6-8 decks.

 Live blackjack lets you take on a human dealer on your computer. The action is streamed via webcam, and special cards are used by the dealer which are scanned and displayed on your monitor. You can even talk to the croupier via the chatbox.

 Popular in New Jersey, Atlantic City Blackjack is also a hit online. Players can double down on any hand, and you can also double after a split.

 Blackjack Surrender gives you the option to let your hand go if the dealer shows a possible blackjack. You will receive half your original stake back if you decide to surrender the hand.

 Super Fun 21 is an intriguing variety of blackjack found at some US casinos. You win a special payout if you have six cards totaling 20 or more. A blackjack pays 5/2 to 6/5, or 2/1 for a 5-card or 6-card blackjack.

 Super Fun 21 also features the Diamond Bonus side bet. You can win 250/1 to 300/1 if you make a blackjack made of two diamonds.

 Why play one hand when you can play up to five at once? Multihand Blackjack gives you control over 1-5 hands, all at the same time.

 In Double Exposure, you get to see both the dealer’s cards. However, a blackjack only pays 1/1 (not 3/2), and there is no Insurance option. The dealer also wins every push.

 Do you know your side bets from your splits? Here are some of the most common blackjack terms and abbreviations for online play.

 Ante: Initial bet to play the hand.

 Dealer: The croupier who deals the cards and handles the action.

 Hole Cards: Two cards dealt to the player.

 Up Card: The dealer’s card that is visible to all players.

 Hit: To receive a card and add it to your hand total.

 Stand: To receive no further cards.

 Split: To split a pair and continue betting on two separate hands.

 Shoe: Box containing 1-8 decks used for the blackjack game.

 Double Down: To receive one further card for an additional bet. Players receive one more card only.

 Blackjack: A hand containing a natural 21 (e.g. A-K). The blackjack pays 2/1 to 3/2, depending on the game.

 Even Money Payout: A payout worth 1/1 when the player beats the dealer’s total.

 Push: A tied hand between the dealer and player. The player has their original bet returned.

 First Base: The player who acts first. First base must make a decision on whether to hit or stand before all other players.

 Surrender: A special feature in some blackjack variants. The player can choose to forfeit half their stake if they think they are beaten.

 Bust: A hand that goes over 21 and loses.

 Insurance: A special bet made against the dealer hitting a blackjack. Insurance pays 2/1.

 Perfect Pairs: A side bet found in some online blackjack games. You receive a payout if you have a pair, or you form a pair with yours and the dealer’s cards.

 DOA: Double on anything. Double down is allowed on any total.

 D10/11: Double down is allowed on totals of 10 or 11.

 DAS: Double after splitting is allowed.

 H17: The dealer is required to hit on a soft 17 (a 17 including an ace).

 S17: The dealer is required to stand on a soft 17 (a 17 including an ace).

 ESR: Early Surrender. You are permitted to surrender your hand before the dealer has checked for blackjack.

 LSR: Late Surrender. You are permitted to surrender your hand after the dealer has checked for blackjack.

 RSA: You are allowed to re-split a pair of aces.

 BSE: Basic Strategy Edge. The house edge is lowered when you use optimal blackjack strategy.

 You’re nearly ready to go finding the best online blackjack rooms. But how do you find the most trusted US casinos? It’s important to choose a casino that’s right for you. Here is a quick takeaway of what you should look for:

 A good variety of blackjack gamesA range of betting, from micro-stakes to high-roller actionLive dealer games running 24/7Free-play games so you can test your skillsA casino bonus with a good eligibility rate for blackjackSecure online payments and fast withdrawalsGood customer support in case of problems

 At TopUSCasinos, we only recommend the very best places to play blackjack online. Read our casino reviews and choose a legit site that’s right for you.

 As long as you are 21 or over, you can open an account and play legal blackjack games. Get started today at the best casino sites.

 Yes. All of our top-rated online casinos are legal and regulated in the US. You can enjoy licensed blackjack online for real money every time you log on.

 Yes, of course! In regulated US states, you can play blackjack online for real money. Play at low stakes or hit the VIP tables and play for $500-$1,000 a hand.

 You can play blackjack online in certain legal states such as New Jersey, Pennsylvania, West Virginia and Delaware. It will be legal and available in Michigan as soon as online casinos launch. As long as you are physically located within state borders, you can log on and play.

 Yes! You can download dedicated blackjack casino apps direct to your desktop or mobile device. Access dozens of great games through your browser or home computer.

 Card counting is hard in online blackjack as automatic shufflers are used after every hand.

 Secure online blackjack casinos offer a safe environment in which to play. Legal US casinos are protected by the latest SSL encryption, and blackjack games are powered by audited random number generators.

 You can play blackjack online at a range of real money stakes. Low-stakes games typically cost around $0.50-$1 a hand. High-stakes games can cost as much as $1,000-$2,000.

 Live blackjack games let you play alongside real people. The human croupier will direct the action and prompt players when it’s their turn to act.

 Yes, of course! The top US casinos spread full live casinos boasting dozens of blackjack tables with trained dealers. Take on a human croupier and play with real equipment! Not all states have live dealer games, though.

 At TopUSCasinos.com, we only recommend the best blackjack casinos for US players. Read our reviews and unearth the top casinos with the latest apps and clients.

 Blackjack odds vary from game to game, depending on the rules and number of decks used. The odds are the same whether you play online or in a land-based casino.

 Reviewer since

 May 2019

 Jon Young is a writer and magazine editor with over 12 years’ experience in the gaming sector. He has written on everything from poker and slots to casino, sports betting and mobile gambling. When not trying to take down the Mega Moolah jackpot he can be found playing poker tournaments in casinos.

 Interests:

 Online casinos, Online slots, Online gamig

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ สเผยแพร่บทความนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือยืนยันรายละเอียดของ เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงไม่ถือเป็นข้อเสนอการลงทุน นักลงทุนดำเนินการตามความเสี่ยงของตัวเอง

ป้ายชื่อ:

แนะนำอ่าน